Poetry – Page 2 – Hacked By Blackscorpion | ProBro’s Skip to content

Category: Poetry

बांधिले

बांधिले देव देव्हार्यात बांधिले मन त्यासोबत चिंतेत मन रमवून स्वप्न पाहिले आभाळात बांधिले नाते नकळत बांधिले मन त्यासोबत रेशम धाग्याचे पांघरुण पसरले तुला जोपास्ण्यास बांधिले…

Continue reading बांधिले